Zdvíhacia
a servisná technika

pre nové prevádzky STK a EK, ktoré kompletne vybavujeme technológiou a taktiež v týchto prevádzkach vykonávame pravideľné predpísané kalibrácie zariadení.
Máte otázky?
Získajte cenovú ponuku

história spoločnosti

Sme tu pre vás od roku 1995
V posledných rokoch sa snažíme našim zákazníkom pomáhať nielen zabezpečovaním odborných prehliadok a údržby zdvíhacích zariadení pre motorové vozidlá, ale aj poskytovaním metrologických meraní, kalibráciou nami dodávaných zariadení a tiež poradenskou činnosťou.
Významnú časť našich zákaziek tvoria záujemcovia o nové prevádzky STK a EK, ktoré kompletne vybavujeme technológiou a taktiež v týchto prevádzkach vykonávame pravideľné predpísané kalibrácie zariadení.

Povinné vybavenie pre linku typu A

Skúšobňa bŕzd

Meradlo svetlometov

Rovinná plocha k meradlu svetlometov

Skúšačka zavesenia a uloženia kolies

Kalibre na spájacie zariadenia

Otočne plošiny

Meradlo spomalenia

Skúšačka brzdovej kvapaliny

Hĺbkomer drážok pneumatiky

Tlakomer vzduchovej brzdovej sústavy

Kamerový systém

Odsávanie spalín

Zariadenie na meranie emisií (BOSCH BEA 750)

Skúšačka elektrickej zásuvky

Povinné vybavenie pre linku typu C

Skúšobňa bŕzd (osobná)

Skúšobňa bŕzd (nakladná)

Meradlo svetlometov

Rovinná plocha k meradlu svetlometov

Skúšačka zavesenia a uloženia kolies (osobná)

Skúšačka zavesenia a uloženia kolies (nakladná)

Kalibre na spájacie zariadenia

Otočne plošiny

Meradlo spomalenia

Skúšačka brzdovej kvapaliny

Hĺbkomer drážok pneumatiky

Tlakomer vzduchovej brzdovej sústavy

Kamerový systém

Odsávanie spalín

Zariadenie na meranie emisií (BOSCH BEA 750)

Skúšačka elektrickej zásuvky STK

Realizovali sme

STK a EK

V súčasnosti má naša firma AST s.r.o. v ostrej prevádzke 56 liniek STK

Prihláste sa na odber newslettru

Prihláste sa na odber noviniek a dostávajte do svojej schránky naše novinky